pozvánky

Konference "Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení - příklady dobré praxe"

Dalším upozorněním na problematiku vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra byla konference "Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení - příklady dobré praxe", která proběhla dne 12.10.2017 na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, a kterou pořádala  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity, Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání a dalšími organizacemi. Pozvánku na akci najdete zde.


Příspěvky přednášejících se týkaly možností inkluzivního vzdělávání žáků se zdravotním postižením, včetně žáků s poruchou autistického spektra. Otázka inkluze je v současné době velmi aktuální a týká se převážné většiny klientů Auticentra, o.p.s. 

Na konferenci vystoupil s příspěvkem o modelu inkluze v USA pan David Norman Ellis, Ph.D. z University of South Alabama USA. Pan doktor projevil zájem navštívit osobně Auticentrum, o.p.s., kde se seznámil se službami, které jsou pro osoby s autismem v rámci sociálních služeb nabízeny. V rámci konference seznamovala pracovnice Auticentrum, o.p.s. veřejnost s činností a službami naší organizace.

 

Stránky