Malířka a ilustrátorka

Vizuální vnímání a myšlení patří k silným stránkám osob s autismem. Vizuální podpora usnadňuje lidem s autismem  zvládat snadněji a samostatněji strukturu času, prostoru a jednotlivých činností. Dobře nastavená vizuální podpora kompenzuje handicap pozornostních a paměťových funkcí a rozvíjí komunikační dovednosti. Při práci s klienty využíváme vizuální podporu předmětovou, fotografie, psané slovo, procesuální schémata, komunikační karty, piktogramy, obrázky (komunikace, písničky, básničky).  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky pro naše klienty maluje Mirka Tomečková, jejíž jednoduchá kresebná linka je pro klienty s autismem dobře čitelná a pochopitelná.

Paní Tomečková svými obrázky obohatila již několik knih:

  • POPOVA, E. Rim-enigmoj. 2009. KAVA-PECH. ISBN 978-80-87169-07-0.
  • ZNEBEJÁNKOVÁ, S. Micka a Rex. 2013. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 78-80-244-3347-9.
  • ČAPEK, K. R.U.R. Rossumaj universalaj robotoj. 3. vydání. KAVA-PECH. ISBN 978-80-87169-47-6. 
  • VÁŇA, E. Veršování pana Váni. 2013. Epika. ISBN 978-80-87435-40-3.

Pro vizuální podporu klienta s autismem vytváříme také obrázky a procesuální schémata v programu Boardmaker. Rodičům doporučujeme využívat vizuální podporu u svých dětí také v domácím prostředí.

V případě zájmu se na nás můžete obrátit, rádi pro vás namalujeme nebo zhotovíme procesuální schéma, obrázky podle potřeb Vašeho dítěte. Cena služby viz Ceník služeb - Fakultativní služby.

Kontakt: email: auticentrum@centrum.cz.