Aktivity

Pohybové aktivity

Klienti s autismem potřebují pohyb stejně jako zdraví vrstevníci. Jelikož však většinou nejsou tak motoricky zdatní, potřebuje každý z nich individuální přístup. Někteří lépe spolupracují a cvičí při hudbě, jiným více vyhovují aktivity a pohyb venku. Důležité je nenechat klienta s autismem v pasivitě a snažit se v něm probudit zájem o pohyb. Vždyť třeba jen házení míčkem může být pro člověka s autismem obrovský problém.

Jaké bylo léto v Auticentru?

Během letošních prázdnin jsme uspořádali 6 celotýdenních příměstských táborů pro klienty s autismem (termíny táborů), díky nimž si mohli rodiče o prázdninách odpočinout od každodenní náročné péče. Dětem s autismem tak byl částečně nahrazen režim, který mají během školního roku, a který mnohé z nich vyžadují.

Pro klienty byl na každý příměstský tábor připraven zajímavý program, který dopředu znali a těšili se na něj.

Oblíbenou aktivitou byli výlety, kino, pohybovky, výtvarné činnosti, muzikohrátky, ale i nezbytná výroba zážitkových deníků.

Příměstské tábory

Více fotek najdete na našem facebooku.

Budeme se těšit opět příští rok!

Sociálně terapeutická výtvarná dílna

Odborný pracovník: Bc. Kamila Wedlová

Cílem terapeutické keramické dílny je rozvoj tvořivosti, smyslového vnímání, myšlení, jemné motoriky, koncentrace a také představivosti. Výtvarná činnost přináší uživatelům radost, smyslový zážitek, podporuje jejich samostatnost a tvořivost. Při skupinové aktivitě nebo práci s asistentem se u uživatele rozvíjí spolupráce a komunikace.

 

Logopedická prevence - komunikační dovednosti

Odborný pracovník: Bc. Madgaléna Nová

Vývoj dítěte s autismem je velmi nerovnoměrný a u každého individuálníRozvíjení jednotlivých schopností a dovedností dítěte s autismem je třeba cvičit celkově nikoli izolovaně. Vždy je potřeba vycházet z toho, co dítě umí nejlépe.

Při rozvoji řeči a komunikace je u dítěte s autismem důležitý komplexní přístup.
Celková terapie musí zahrnovat rozvíjení:

Sociálně terapeutická keramická dílna

Odborný pracovník: Bc. Kamila Wedlová

Cílem terapeutické keramické dílny je rozvoj smyslového vnímání, zručnosti, myšlení, koncentrace a pracovních dovedností. Práce s hlínou přináší uživatelům radost, pocit určité kontroly a jistoty, hnětením hlíny stimulují prsty, dlaně, uvolňují napětí, zlepšují soustředění, motoriku, překonávají ostych. Při skupinové aktivitě nebo práci s asistentem se u uživatele rozvíjí spolupráce a komunikace.

Muzikohrátky

Odborní pracovníci: Bc. Veronika Wohnigová, Bc. Klára Paukovičová

Mnoho dětí s autismem dokáže lépe vnímat rytmus a melodii, než mluvené slovo. Děti se tak dokáží snáze uvolnit, komunikovat s okolím, navázat při aktivitě kontakt s ostatními. U některých dětí je při této aktivitě využíván vizuální doprovod – malované písničky, tematické obrázky. Během muzikoterapie se děti zapojují do činnosti zpěvem, hrou s tělem nebo na různé hudební a perkusní nástroje.

Montessori

Montessori metoda je založena na principu svobodné volby smysluplné činnosti a umožňuje každému dítěti vyvíjet se dle jeho vlastního individuálního tempa, což je pro rozvoj dítěte s autismem zásadní. Pro děti s autismem je velmi důležité připravené prostředí. Pro rozvoj těchto dětí využíváme v Auticentru místnost, která je uzpůsobena pro práci s Montessori pomůckami, a v níž dítě dle svých potřeb pracuje individuálně nebo v malé skupince dětí.

Feuersteinovo instrumentální obohacování

Tato metoda rozvíjí celou strukturu mentálních funkcí, zejména řeč, představivost, pozornost, soustředěnost, paměť, zrak, hmat, logické uvažování, komunikace, emoce, empatie, smyslové vnímání, schopnost učit se a nalézt chybu.

Zaměření pozornosti na tři zdroje učení:

  • osahat rukama 
  • nakreslit
  • vyhledat tvar

Témata této metody jsou:

Uspořádání bodů:

Stránky