Aktivity

Pohybové aktivity

Klienti s autismem potřebují pohyb stejně jako zdraví vrstevníci. Jelikož však většinou nejsou tak motoricky zdatní, potřebuje každý z nich individuální přístup. Někteří lépe spolupracují a cvičí při hudbě, jiným více vyhovují aktivity a pohyb venku. Důležité je nenechat klienta s autismem v pasivitě a snažit se v něm probudit zájem o pohyb. Vždyť třeba jen házení míčkem může být pro člověka s autismem obrovský problém.

Jaké bylo léto v Auticentru?

Během letošních prázdnin jsme uspořádali 6 celotýdenních příměstských táborů pro klienty s autismem (termíny táborů), díky nimž si mohli rodiče o prázdninách odpočinout od každodenní náročné péče. Dětem s autismem tak byl částečně nahrazen režim, který mají během školního roku, a který mnohé z nich vyžadují.

Pro klienty byl na každý příměstský tábor připraven zajímavý program, který dopředu znali a těšili se na něj.

Oblíbenou aktivitou byli výlety, kino, pohybovky, výtvarné činnosti, muzikohrátky, ale i nezbytná výroba zážitkových deníků.

Příměstské tábory

Více fotek najdete na našem facebooku.

Budeme se těšit opět příští rok!

Sociálně terapeutická výtvarná dílna

Odborný pracovník: Bc. Kamila Wedlová

Cílem terapeutické keramické dílny je rozvoj tvořivosti, smyslového vnímání, myšlení, jemné motoriky, koncentrace a také představivosti. Výtvarná činnost přináší uživatelům radost, smyslový zážitek, podporuje jejich samostatnost a tvořivost. Při skupinové aktivitě nebo práci s asistentem se u uživatele rozvíjí spolupráce a komunikace.

 

Logopedická prevence - komunikační dovednosti

Odborný pracovník: Bc. Madgaléna Nová

Vývoj dítěte s autismem je velmi nerovnoměrný a u každého individuálníRozvíjení jednotlivých schopností a dovedností dítěte s autismem je třeba cvičit celkově nikoli izolovaně. Vždy je potřeba vycházet z toho, co dítě umí nejlépe.

Při rozvoji řeči a komunikace je u dítěte s autismem důležitý komplexní přístup.
Celková terapie musí zahrnovat rozvíjení:

Sociálně terapeutická keramická dílna

Odborný pracovník: Bc. Kamila Wedlová

Cílem terapeutické keramické dílny je rozvoj smyslového vnímání, zručnosti, myšlení, koncentrace a pracovních dovedností. Práce s hlínou přináší uživatelům radost, pocit určité kontroly a jistoty, hnětením hlíny stimulují prsty, dlaně, uvolňují napětí, zlepšují soustředění, motoriku, překonávají ostych. Při skupinové aktivitě nebo práci s asistentem se u uživatele rozvíjí spolupráce a komunikace.

Muzikohrátky

Odborní pracovníci: Bc. Veronika Wohnigová, Bc. Klára Paukovičová

Mnoho dětí s autismem dokáže lépe vnímat rytmus a melodii, než mluvené slovo. Děti se tak dokáží snáze uvolnit, komunikovat s okolím, navázat při aktivitě kontakt s ostatními. U některých dětí je při této aktivitě využíván vizuální doprovod – malované písničky, tematické obrázky. Během muzikoterapie se děti zapojují do činnosti zpěvem, hrou s tělem nebo na různé hudební a perkusní nástroje.

Montessori

Montessori metoda je založena na principu svobodné volby smysluplné činnosti a umožňuje každému dítěti vyvíjet se dle jeho vlastního individuálního tempa, což je pro rozvoj dítěte s autismem zásadní. Pro děti s autismem je velmi důležité připravené prostředí. Pro rozvoj těchto dětí využíváme v Auticentru místnost, která je uzpůsobena pro práci s Montessori pomůckami, a v níž dítě dle svých potřeb pracuje individuálně nebo v malé skupince dětí.

Stránky