Ceník služeb Auticentra, o.p.s.

Schválený dne: 1. 9. 2017

Účinný ode dne: 1. 9. 2017

Služba Cena
Sociálně aktivizační služba pro osoby s PAS
Hrátky s iPadem zdarma
Strukturované učení zdarma
Sociální dovednosti zdarma
Keramická a výtvarná dílna zdarma
Skupinová muzikoterapie zdarma
Harmonizační lůžko zdarma
Logopedie zdarma  
Alternativní komunikace zdarma
Pracovní terapeutická dílna zdarma
Sociální poradenství zdarma
Individuální nácvik zdarma
Skupinové nácviky zdarma
Fakultativní služby
Dohled nad osobami s PAS (od 13:00 h)

60,- Kč/hod je-li nahlášeno do 7 dnů předem

130,- Kč/hod. při nahlášení později

Návštěva v rodině v délce trvání 2 hod 500,- Kč/2 hod. + 10,- Kč/km
Osobní asistence (zajištěno prostřednictvím jiné organizace) 130,- Kč/hod. + 10,- Kč/km

Ostatní (blíže nespecifikované služby), příp. zajištěné prostřednictvím jiné organizace

Sazba dle reálných nákladů poskytovatele sociální služby na vyžádanou službu
Další služby
Základní poradenství zdarma

Zprostředkování poradenství v oblasti sexuality a vztahů osob s PAS

zdarma