Ceník služeb Auticentra, o.p.s.

Schválený dne: 1. 9. 2017

Účinný ode dne: 1. 9. 2017

Služba Cena
Sociálně aktivizační služba pro osoby s PAS
Hrátky s iPadem bezplatně
Strukturované učení bezplatně
Sociální dovednosti bezplatně
Keramická a výtvarná dílna bezplatně
Skupinová muzikoterapie bezplatně
Harmonizační lůžko bezplatně
Logopedie bezplatně
Alternativní komunikace bezplatně
Pracovní terapeutická dílna bezplatně
Sociální poradenství bezplatně
Individuální nácvik bezplatně
Skupinové nácviky bezplatně
Odlehčovací služby pro osoby s PAS
Ubytování

150,- Kč/noc

Strava
 

  • snídaně 15,- Kč
  • dopolední svačina 17,- Kč
  • oběd 75,- Kč
  • odpolední svačina 15,- Kč
  • večeře 48,- Kč
Výše úhrady podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů podle § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb. 60,- Kč/hod.
Fakultativní služby
Dohled nad osobami s PAS (od 13:00 h)

60,- Kč/hod je-li nahlášeno do 7 dnů předem

130,- Kč/hod. při nahlášení později

Návštěva v rodině v délce trvání 2 hod 500,- Kč/2 hod. + 10,- Kč/km
Osobní asistence (zajištěno prostřednictvím jiné organizace) 130,- Kč/hod. + 10,- Kč/km

Ostatní (blíže nespecifikované služby), příp. zajištěné prostřednictvím jiné organizace

Sazba dle reálných nákladů poskytovatele sociální služby na vyžádanou službu
Další služby
Základní poradenství bezplatně

Zprostředkování poradenství v oblasti sexuality a vztahů osob s PAS

bezplatně