Ceník služeb Auticentra, o.p.s.

Schválený dne: 1. 9. 2018

Účinný ode dne: 1. 9. 2018

Služba

Cena

Sociálně aktivizační služba pro osoby s PAS

Nácviky sociálních dovedností, rozvoj komunikace a nácvik pracovních dovedností

bezplatně

 • individuální pro klienty s AS
 • individuální pro klienty s ostatními typy PAS
 • skupinové pro klienty s AS
 • skupinové pro klienty s ostatními typy PAS

Práce s iPadem

bezplatně

Sociálně terapeutická výtvarná a keramická dílna

bezplatně

Muzikohrátky

bezplatně

Relaxace na harmonizačním lůžku

bezplatně

Sociálně terapeutická pracovní dílna

bezplatně

Návštěva ve školském zařízení (ve spolupráci s SPC)

bezplatně

Individuální konzultace pro rodiče

bezplatně

Základní sociální poradenství

bezplatně

Zprostředkování poradenství v oblasti sexuality a vztahů osob s PAS

bezplatně

Odlehčovací služby pro osoby s PAS

Ubytování

150,- Kč / noc

 

 

Strava

 • snídaně 15,- Kč
 • dopolední svačina 17,- Kč
 • oběd 75,- Kč
 • odpolední svačina 15,- Kč
 • večeře 48,- Kč

Výše úhrady podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů podle § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

60,- Kč / hod.

Fakultativní služby

Individuální nácviky (metoda O.T.A.)

350,- Kč / 45 min.

 • terapie batolat
 • terapie dítěte nad 3 roky

Odborné konzultace (metoda O.T.A.)

350,- Kč / 45 min.

Nácvik hry a kooperace ve dvojicích (metoda O.T.A.)

2.100,- Kč / 4 sezení + konzultace

Vstupní blok do rodinného systému (metoda O.T.A.)

1.200,- Kč / 90 min.

Logopedická prevence – komunikační dovednosti

200,- Kč / 30 min.

Pohybové aktivity

dle reálných nákladů

 

Dohled nad osobami s PAS (od 13:00 h)

80,- Kč / hod. je-li nahlášeno do 7 dnů předem

130,- Kč / hod. při nahlášení později

Návštěva v rodině v délce trvání 2 hod

500,- Kč/ 2  hod. + 10,- Kč / km

Osobní asistence (zajištěno prostřednictvím jiné organizace)

130,- Kč/hod. + 10,- Kč / km

Ostatní (blíže nespecifikované služby), příp. zajištěné prostřednictvím jiné organizace

Sazba dle reálných nákladů poskytovatele sociální služby na vyžádanou službu