Harmonizační lůžko

Prvně se děti s autismem setkaly s harmonizačním lůžkem na letním táboře na Bukové. Po pozitivních reakcích jsme se rozhodli toto lůžko do Auticentra pořídit a umístili jej v malé samostatné místnosti. Toto dřevěné lůžko je opatřeno po obou stranách speciálními 45-ti strunami, na které postupně v rámci muzikoterapie hraje muzikoterapeutka Mgr. Dana Pšeničková různé harmonizující tóny a melodie.

Deska lehátka je ze smrkového dřeva, rám se strunami je z javoru. Celé lůžko, na kterém leží klient, tak rezonuje a přenáší vibrace do celého těla. Tato rezonanční terapie je založena na tisíce let osvědčených zkušenostech, jako první léčil nemocné vibracemi strun tzv. monochordu už před 2 500 lety Pythagoras.

Naše harmonizační lehátko původně postavil na zakázku pro muzikoterapeutku Mgr. Danu Pšeničkovou výrobce hudebních nástrojů pan Karel Hanzík z Podlesí u Příbrami.

Harmonizační lůžko

Osoby s autismem, které jsou obvykle smyslově velmi citlivé, reagují na tuto terapii celkovým zklidněním, snížením napětí, uvolněním, navázáním očního kontaktu s terapeutem, příp. s rodičem či asistentem nebo navázáním verbální či neverbální komunikace.

Lůžko bylo pořízeno díky mimořádné dotaci Magistrátu města České Budějovice a sponzorského daru firmy G3consult, s.r.o.