Nácvik sociálních dovedností

Odborný pracovník: Bc. Kamila Wedlová, Bc. Veronika Wohnigová, Ludmila Gebeltová, Jitka Svatošová

Sociální dovednosti jsou dovednosti, které používáme v mezilidských vztazích, díky nim můžeme přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech, a záměrech a přitom brát ohled na potřeby druhých. Pokud toto zvládáme, dostáváme pozitivní zpětnou vazbu od ostatních, posilujeme tak naši sebedůvěru, cítíme se lépe. Osoby s autismem mají potíže hlavně v těchto oblastech: 

  • dovednost správně vnímat /správné přečíst soc. situaci 
  • dovednost správně chápat/porozumět, najít řešení soc. situace
  • dovednost správně sdělovat a reagovat/vyjádřit se verbálně a neverbálně

Lidé s autismem tak často neví, jak v konkrétních situacích reagovat. Situaci se tedy snaží vyhnout nebo reagují nevhodným způsobem.

Cílem nácviků je zlepšit vztah uživatelů k sobě a k lidem ve svém okolí, orientovat se lépe ve vztazích s ostatními, správné pochopit a naložit se svými emocemi, vhodně reagovat při konkrétních situacích, umět se seznámit, posilovat sebeovládání. V rámci nácviků chodíme s uživateli na procházky, na nákupy, navštěvujeme společenské události, učíme uživatele bezpečnosti při pohybu ve městě, povídáme si o světě kolem nás. Pomocí pohybových a sportovních aktivit učíme uživatele pravidla hry, orientaci v prostoru, podporujeme soutěživost a pracujeme na fyzické zdatnosti a koordinaci pohybu uživatele.