Návštěva v Chelčickém domově sv. Linharta

Konečně jsme se vydali na dlouho očekávanou pracovní návštěvu do Chelčického domova sv. Linharta. Čekalo nás velmi milé přijetí.

Při návštěvě sociálně terapeutických dílen jsme měli možnost vyměnit si pracovní zkušenosti,  účastnili jsme se pracovních činností v keramické dílně, v dílně s potravinovými produkty ze zahrady a edukační skupiny spojené s muzikoterapií a aromaterapií.

Paní ředitelka, Mgr. Klára Kavanová Mušková, nás provedla krásnou přírodní zahradou, kde jsme načerpali dostatek energie  i na krátkou procházku Na Lázeň s pracovníky a klienty Chelčického domova.

Stáž jsme si velmi užili, přivezli jsme si  zpět inspiraci a nové nápady pro naši další práci.

Těšíme se na další vzájemnou spolupráci smiley