Pohybové aktivity

Klienti s autismem potřebují pohyb stejně jako zdraví vrstevníci. Jelikož však většinou nejsou tak motoricky zdatní, potřebuje každý z nich individuální přístup. Někteří lépe spolupracují a cvičí při hudbě, jiným více vyhovují aktivity a pohyb venku. Důležité je nenechat klienta s autismem v pasivitě a snažit se v něm probudit zájem o pohyb. Vždyť třeba jen házení míčkem může být pro člověka s autismem obrovský problém.

Na pohybových aktivitách v Auticentru využíváme: speciální tříkolky, pingpongový stůl, basketbalový koš, trampolíny, klienti si mohou zahrát badminton, tenis či florbal.

Další aktivity: plavecký bazén, Fitness Loděnice, kde si klienti mohou vyzkoušet tzv. kruhový trénink a cvičení na posilovacích strojích, lezecká stěna.

Pro zpestření pohybových aktivit a v případě pěkného počasí navštěvujeme také různá interaktivní hřiště, Sportovní areál v Hluboké nad Vltavou.

Cena dle platného ceníku