Pomůcky pro sexuální osvětu a intervenci

Sexuologická poradna probíhá vždy v pátek od 14:00 do 16:00 hod. Je nutné se předem objednat.

Odborný pracovník Auticentra zprostředkuje zákonným zástupcům a osobám s PAS poradenství z oblasti sexuální osvěty a intervence.

Poradenství v této oblasti zahrnuje zejména řešení problémových situací osoby s PAS v oblasti sexuality a vztahů, seznámení s edukačními materiály a pomůckami.

Poradenství je poskytováno bezplatně v Sexuologické poradně na adrese: Plzeňská  2219/44 v Č. Budějovicích.

Sexuologická poradna je provozovaná spolkem Autisté jihu.