Praktická edukace v oblasti péče o osobu s autismem

Pro rodiče, kteří pečují o dítě s poruchou autistického spektra, připravujeme pilotní projekt "Praktická edukace v oblasti péče o osobu s autismem“.

Od června do října 2018 čeká na rodiče v Auticentru celkem 5 celodenních workshopů, které budou zaměřené na téma video modelingu.

Metoda video modelingu je specifická forma učení dovedností osoby s autismem prostřednictvím sledování videa a jeho napodobování. Každý z účastníků si vyzkouší natočení videí podle svých aktuálních potřeb (z oblasti hry, sociální interakce či komunikace). Cvičná videa si budou moci rodiče ponechat a inspirovat se pro natočení dalších. Veškeré pomůcky pro natočení videí budou v Auticentru k dispozici.

Součástí workshopu bude také přednáška, která bude zaměřená na oblasti, ve kterých mají osoby s autismem obtíže, např. hra, sociální a komunikační dovednosti a sebeobsluha.
Jednotlivá setkání jsou určena pro 4 rodiče, které bude workshopem provázet odborná pracovnice, paní Bc. Veronika Wohnigová. Workshopy budou pro zájemce bez úhrady. Těšíme se na hojnou účast. První termín workshopu dne 30. června jej již obsazen.

Můžete se hlásit na další termíny: 21. července, 11. srpna, 15. září a 27. října, a to na e-mail auticentrum@centrum.cz

Projekt je financován z dotačního programu "Podpora sociálně zdravotních aktivit"