Skupinové nácviky sociálních dovedností, pracovních dovedností a rozvoj komunikace

Odborný pracovník: Bc. Hana Hubáčková, Bc. Klára Paukovičová, Bc. Kamila Wedlová, Bc. Veronika Wohnigová

Nácviky jsou určené pro:

  • pro klienty s Aspergerovým syndromem
  • pro klienty s ostatními typy PAS (poruchy autistického spektra)

Sociální dovednosti jsou dovednosti, které používáme v mezilidských vztazích, díky nim můžeme přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a přitom brát ohled na potřeby druhých. Pokud toto zvládáme, dostáváme pozitivní zpětnou vazbu od ostatních, posilujeme tak naši sebedůvěru, cítíme se lépe.

Osoby s autismem mají potíže hlavně v těchto oblastech: 

  • dovednost správně vnímat /správné přečíst soc. situaci, 
  • dovednost správně chápat/porozumět, najít řešení soc. situace,
  • dovednost správně sdělovat a reagovat/vyjádřit se verbálně a neverbálně.

Lidé s autismem tak často neví, jak v konkrétních situacích reagovat. Situaci se tedy snaží raději vyhnout nebo reagují nevhodným způsobem.

Cílem skupinových nácviků je zlepšit vztah klientů k sobě a k lidem ve svém okolí, posílit jejich sebevědomí, umět se lépe orientovat v mezilidských vztazích, správně pochopit a naložit se svými emocemi, vhodně reagovat při konkrétních situacích, umět se seznámit či posilovat sebeovládání. U klientů v nižším věku klademe důraz na vytváření a udržení kamarádských vztahů.

V rámci nácviků chodíme s klienty na procházky, na nákupy, navštěvujeme společenské události, učíme klienty bezpečnosti při pohybu ve městě, povídáme si o světě kolem nás.