Sociálně terapeutická keramická dílna

Odborný pracovník: Bc. Kamila Wedlová

Cílem terapeutické keramické dílny je rozvoj smyslového vnímání, zručnosti, myšlení, koncentrace a pracovních dovedností. Práce s hlínou přináší uživatelům radost, pocit určité kontroly a jistoty, hnětením hlíny stimulují prsty, dlaně, uvolňují napětí, zlepšují soustředění, motoriku, překonávají ostych. Při skupinové aktivitě nebo práci s asistentem se u uživatele rozvíjí spolupráce a komunikace.

Vizuální podpora činnosti: Pro lepší pochopení toho, jak bude předmět vyráběn a jaká bude jeho konečná podoba, využívá odborný pracovník strukturované postupy (video-postupy, foto-postupy) keramických činností, v nichž jsou vizualizovány jednotlivé kroky výroby předmětu pomocí náčrtků, fotografií nebo videa. Pomocí těchto postupů rozvíjíme u uživatele učení nápodobou. Postupy jsou přizpůsobené věku a schopnostem uživatele a vedou jej k větší motivaci v činnosti, samostatnosti, rozvoji představivosti a v konečném důsledku k radosti ze samotného tvoření.

Využívané keramické techniky: 
•    modelování, práce s plátem a válečky se učí hlínu zpracovat a vytvořit tak různé keramické výrobky, které si po vypálení mohou odnést domů. 
•    prvotní seznámení s hlínou - převalování v dlaních, hnětení, mačkání, jednoduché modelování: kulička, váleček 
•    práce s válečkem a plátem – zpracování hlíny do válečku, vytvoření plátu, vykrajování z plátu hlíny pomocí různých vykrajovátek
•    otisk různých reliéfů do hlíny (dlaň, textilie, přírodniny, různé předměty)
•    modelování jednoduchých objektů (válečková, kuličková, vymačkávaná technika)
•    modelování z ruky (jednoduché sošky)
•    práce s glazurou
•    kombinace keramiky s jinými materiály (korálky, skleněná drť)

Prostředí keramické dílny poskytuje dostatečný klid na práci. Terapie probíhá individuálně nebo ve skupince maximálně 5 uživatelů. 
Svá dílka si uživatelé odnáší domů nebo je nechávají na prodej na vánočních trzích, osvětových akcích či jako dárečky pro naše donátory.