Sociálně terapeutická pracovní dílna

Odborný pracovník: O. Cihelník
Hlavním cílem aktivity je nácvik, prohloubení a udržení pracovních, komunikačních a sociálních dovedností. Současně s tím je u uživatele při práci rozvíjena jemná a hrubá motorika. Někteří lidé s autismem mají potíže zvládat jemnou a hrubou motoriku. To jim činí obtíže v každodenním životě a vlastní sebeobsluze. Prostřednictvím běžných prací v dílně lze jemnou i hrubou motoriku procvičovat. Uživatelé, kteří na sociálně terapeutickou pracovní dílnu docházejí, mají možnost se učit základním pracovním dovednostem a návykům pod dohledem odborného pracovníka.

Dílny

Pracovní dílnu v Auticentru si uživatelé pod dohledem odborného pracovníka sami zrenovovali a prostor vymalovali. O dílnu se nyní uživatelé pod dohledem rovněž starají, uklízí ji a připravují pro různé činnosti. Pracovní dílna je vybavena potřebným nářadím, regály, ponkem apod.


Uživatelé v pracovní dílně vyrábějí různé předměty ze dřeva a jiných materiálů, pro výrobu předmětů mají k dispozici podrobný postup. Při výrobě předmětu a při dalších pracích má každý uživatel zodpovědnost za svěřený úkol. Uživatelé mezi sebou spolupracují, vymýšlejí postupy jednotlivých prací, komunikují a učí se respektovat názor toho druhého. To vše vede k posílení a prohloubení komunikačních a sociálních dovedností uživatelů.