Sociálně terapeutická výtvarná dílna

Odborný pracovník: Bc. Kamila Wedlová

Cílem terapeutické keramické dílny je rozvoj tvořivosti, smyslového vnímání, myšlení, jemné motoriky, koncentrace a také představivosti. Výtvarná činnost přináší uživatelům radost, smyslový zážitek, podporuje jejich samostatnost a tvořivost. Při skupinové aktivitě nebo práci s asistentem se u uživatele rozvíjí spolupráce a komunikace.

 

Vizuální podpora činnosti: Pro lepší pochopení toho, jak bude dílko vyráběno a jaká bude jeho konečná podoba, využívá odborný pracovník strukturované postupy (video-postupy, foto-postupy) výtvarných činností, v nichž jsou vizualizovány jednotlivé kroky - pomocí náčrtků, fotografií nebo videa - jak postupovat při tvorbě. Pomocí těchto postupů rozvíjíme u uživatele učení nápodobou. Postupy jsou přizpůsobené věku a schopnostem uživatele a vedou jej k větší motivaci v činnosti, samostatnosti a v konečném důsledku k radosti ze samotného tvoření.

 

Využívané výtvarné techniky: 
•    seznamování s výtvarnými nástroji (kreslící nástroje: štětec pastelky, fixy, pero, nůžky, ozdobné děrovačky, apod.) a výtvarnými materiály (barevné papíry, třpytky, lepidla, provázky, korálky, apod.)
•    kresba – pastelky, fixy, suché křídy, barevné tuše
•    malba – temperové barvy, vodové barvy, prstové barvy
•    netradiční techniky:
-    vosková rezerva 
-    vosková negativní kresba
-    zatíraná vosková technika
-    soutisk
-    otisk
-    protahovaná linie
-    koláž – textilní koláž, koláž montáž, muchláž
-    stříkaná technika – dreeping
-    kašírování
-    rozfoukávání
-    frotáž

Prostředí výtvarné dílny poskytuje dostatečný klid na práci. Terapie probíhá individuálně nebo ve skupince maximálně 5 uživatelů. 
Svá dílka si uživatelé odnáší domů nebo je nechávají na prodej na vánočních trzích, osvětových akcích či jako dárečky pro naše donátory.