Srdečné poděkování drogerii DM

Děkujeme drogerii DM v Českých Budějovicích za dar, který věnovala Auticentru, o.p.s. ve výši 40 000kč. 

šek

Za tyto finanční prostředky jsme mohli dovybavit terapeutickou keramickou dílnu pecí KITTEC CBN 70 S-Studio Line na vypalování.

Dárek
Nyní můžeme výrobky klientů vypalovat pravidelně každý týden, a keramická dílna tak má pro klienty smysl i v tom, že rovnou vidí výsledky své práce a celý proces výroby tak mohou lépe pochopit.

Práce s hlínou jim přináší radost, hnětením stimulují prsty, dlaně, uvolňuje napětí a stres, zlepšuje soustředění, motoriku i vzájemné vztahy a komunikaci – tedy oblasti, se kterými mají lnejvětší potíže.

VELKÉ DÍKY patří také pracovnicím drogerie DM za pomoc při úklidu keramické dílny a umytí všech oken v Auticentru, o.p.s.. Takovou pomoc jsme rádi uvítali a moc si ji vážíme!