Strukturované učení

S dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) pracujeme v Auticentru individuálně na základě jejich poznání a rozhovorů s rodiči. Při práci s dětmi s PAS využíváme metodiky strukturovaného učení, která zohledňuje jak osobnostní, tak charakterové zvláštnosti dítěte, jeho mentální úroveň i širokou škálu PAS, směřuje k odstranění deficitů, které jsou způsobeny poruchou autistického spektra (PAS) a rozvíjení zejména silných stránek dítěte. 

Dětem s PAS přizpůsobujeme prostředí v Auticentru tak, aby se v něm dokázaly orientovat (využíváme nástěnný denní režim, prostředí strukturujeme pomocí obrázků a fotografií, aby děti získaly pocit jistoty). 

Strukturované učení

Využíváme různé strukturované úlohy dle schopností a možností konkrétního dítěte. Po splnění úkolů dostává dítěte s PAS odměnu, kterou si samo zvolí.

Strukturované učení
K tomu, aby metoda strukturovaného učení byla efektivní, dodržujeme několik pravidel. Základním pravidlem je nastavení systému práce shora dolů a zleva doprava. Toto pravidlo umožňuje dětem lepší orientaci a vnímání souvislostí.

Při strukturovaném učení se uplatňují následující principy:

  • Individualizace - vybírat individuálně metody a postupy při práci s konkrétním dítětem, individuálně zvolit komunikaci, motivaci, vizualizaci, individuálně přizpůsobit prostředí, pracovní činnost a pracovní úlohy
  • Strukturalizace - zajišťuje určitou neměnnost a rutinu. Strukturalizace v sobě zahrnuje strukturu prostoru a pracovního místa (pomáhá dítěti s PAS zodpovědět otázku „kde?“), strukturu a vizualizaci času („kdy?“, např. nástěnný denní režim), strukturu jednotlivých činností (strukturované úlohy)
  • Vizualizace – vizualizace spočívá v organizaci prostoru, času a jednotlivých činností a měla by být jednoznačná a srozumitelná (piktogramy, barevné nebo černobílé obrázky, fotografie či předměty). Vizuální podpora a úprava prostředí je velmi důležitá pro děti s PAS, které mají problémy s porozuměním verbálním pokynům 
  • Motivace - je velmi důležitá a individuální. Ve spolupráci s rodiči, je třeba zjistit, co konkrétní dítě s PAS motivuje a vytvořit správný motivační systém. Pro funkčnost tohoto systému je zapotřebí, aby dítě pochopilo, že po splnění úkolů následuje odměna. Odměna může být různá: materiální (sladkosti, dárky, proužek papíru, žetonový systém), sociální (pohlazení, slovní pochvaly) nebo ve formě oblíbené činnosti (DVD, PC, trampolína)