Prázdninové aktivity 2019

Termíny:
08. - 12. 07.      kapacita 5 - 6 klientů
15. - 19. 07.      kapacita 5 - 6 klientů
22. - 26. 07.      kapacita 5 - 6 klientů
29. 07. - 02.08. kapacita 5 - 6 klientů
05. - 09. 08.      kapacita 5 - 6 klientů
26. - 30. 08.      kapacita 5 - 6 klientů

Prázdninové aktivity probíhají v čase od 8:00 hodin do 16:00 hodin.
V rámci sociálně aktivizační služby jsou aktivity poskytovány bezplatně. Pokud neprobíhají aktivity, je tato služba zpoplatněna částkou 80 Kč/h (dle platného ceníku).

Pro klienty je každý týden připraven pestrý program, např. pohybové aktivity, výtvarné činnosti, výlety, procházky, bojové hry, kino a mnoho dalších.

S týdenními programy nám pomáhají asistenti, kteří mají na starost vždy jednoho klienta. 

V rámci individuálního přístupu si každý klient s pomocí asistenta vyrobí během týdne zážitkový deník, který si pak odnese domů.