Vizuální podpora

Vizuální vnímání a myšlení patří k silným stránkám osob s autismem. Vizuální podpora usnadňuje lidem s autismem  zvládat snadněji a samostatněji strukturu času, prostoru a jednotlivých činností. Dobře nastavená vizuální podpora kompenzuje handicap pozornostních a paměťových funkcí a rozvíjí komunikační dovednosti. Při práci s klienty využíváme vizuální podporu předmětovou, fotografie, psané slovo, procesuální schémata, komunikační karty, piktogramy, obrázky (komunikace, písničky, básničky).  

Pro vizuální podporu klienta s autismem vytváříme obrázky a procesuální schémata v programu Boardmaker. Obrázky pro naše klienty maluje také malířka a ilustrátorka Mirka Tomečková, jejíž jednoduché kresby jsou pro klienty s autismem snadno pochopitelné.

Rodičům doporučujeme využívat vizuální podporu u svých dětí také v domácím prostředí, neboť dítěti s autismem toto pomáhá pro:

  • zapamatování a udržení informace,
  • snadnější a rychlejší interpretaci informace,
  • objasnění verbální informace a jejímu porozumění,
  • pocit jeho nezávislosti a samostatnosti, dává mu šanci lépe uspět a zvyšuje sebevědomí.

V případě zájmu se na nás můžete obrátit, rádi pro vás namalujeme nebo zhotovíme procesuální schéma, obrázky podle potřeb Vašeho dítěte. Cena služby viz Ceník služeb - Fakultativní služby.

Kontakt: email: auticentrum@centrum.cz.