CTA

C)T)A) – pobytová stáž v Dolním Maxově

Centrum Terapie Autismu - C) T) A) – pobytová stáž v Dolním Maxově

V týdnu od 15. do 18. 9. 2015 se pracovníci Auticentra, o.p.s. zúčastnili terapeutického pobytu rodin s dětmi s poruchou autistického spektra v hotelu Maxov v Jizerských horách. Cílem stáže byla možnost vyzkoušet si praktické dovednosti při individuální práci s dětmi s autismem, při nácvicích hry a sociálních dovednostech, při muzikoterapii, canisterapii a pohybových aktivitách.

Během celé stáže se pracovníci Auticentra pod odborným dohledem lektorů z C) T) A)  učili novým metodám a postupům práce s dětmi s autismem a s celým rodinným systémem. Konkrétní odborné znalosti budou pracovníci Auticentra, o.p.s. prohlubovat během následných školení a praxí pořádaných C) T) A)  v Auticentru v Českých Budějovicích.

Stránky