Představujeme Metodu O.T.A. v Auticentru

"Jak můžeme pomoci dítěti, u kterého je vysloveno podezření na autismus nebo již tuto diagnózu má?"

Rodič malého dítěte, kterému pediatr z důvodu podezření na poruchu autistického spektra  doporučil obrátit se na odborníky, nemá v současné době mnoho  na výběr. Terapeuti pro děti s autismem chybí a kvalitních služeb je jak šafránu ...

V Auticentru pracujeme s malými dětmi prostřednictvím metody O.T.A. (Open Therapy of Autism), kterou kombinujeme s dalšími metodami práce opřenými o důkazy v praxi (evidence based practice).

Jednou z nejdůležitějších věcí, o kterou usilujeme, je zapojení celé rodiny do práce s dítětem s autismem. Zdánlivě jednoduché dovednosti jako např. sdílená radost, oční kontakt, ukazování, komunikace, sdílená pozornost s další osobou a rozpoznání a pochopení emocí, jak svých, tak druhých, které dítě s autismem nezvládá, se může naučit pomocí speciálních metod práce.

Pokud u dítěte s autismem nedojde k včasné intervenci, prohlubuje se frustrace dítěte z neschopnosti domluvit se, sdělit své potřeby, to, jak se cítí a neporozumění světu kolem sebe. Afekty, agrese vůči sobě a ostatním se tak mohou prohlubovat.

Pracovníci Auticentra usilují o to, aby dovednosti získané v rámci terapie dokázalo dítě s autismem a jeho rodina přenést i do domácího prostředí, školy a jinam, kde tráví svůj volný čas.

Leták Veřejné ochránkyně práv určený rodičům dětí s PAS

Leták první pomoci Autismus

Leták má být "PRVNÍ POMOCÍ" rodičům dětí s PAS při zorietnování se v této problematice a spleti úřadů a organizací.

Leták připravovali právníci z úřadu veřejné ochránkyně práv neboli ombudsmanky. V rámci spolupráce byly při tvorbě letáku osloveni i odborníci z různých oblastí. Leták připomínkovali také členové Poradního orgánu ombudsmanky, mimo jiné i paní Mgr. Milena Urbanová. Pokud by rodiče měli jakékoliv dotazy či něčemu nerozuměli, je možné kontaktovat veřejnou ochránkyni práv viz www.ochrance.cz/kontakty/, kde je uveden také kontakt na právní sekci, která leták zpracovávala.Pozornost leták věnuje screeningu na PAS, rané péči, vzdělávání, šikaně, volnočasovým aktivitám, sociálním službám, průkazům ZTP, invalidním důchoům, zdravotním službám, zaměstnání, možnostem jak se bránit proti porušování práv osob s autismem.

Leták pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra si můžete přečíst zde.

Nové termíny odlehčovacích víkendů

Od letošního září rozšiřujeme termíny odlehčovacích víkendů v Auticentru na dva víkendy v měsíci.

Rodinám a jednotlivcům pečujícím o osobu s autismem tak umožníme nezbytný odpočinek a čas k řešení osobních záležitostí. Dočasné převzetí péče o dítě probíhá v akceptujícím a bezpečném prostředí pod vedením odborníků.

Aktuální termíny naleznete zde.

Jaké bylo léto v Auticentru?

Během letošních prázdnin jsme uspořádali 6 celotýdenních příměstských táborů pro klienty s autismem (termíny táborů), díky nimž si mohli rodiče o prázdninách odpočinout od každodenní náročné péče. Dětem s autismem tak byl částečně nahrazen režim, který mají během školního roku, a který mnohé z nich vyžadují.

Pro klienty byl na každý příměstský tábor připraven zajímavý program, který dopředu znali a těšili se na něj.

Oblíbenou aktivitou byli výlety, kino, pohybovky, výtvarné činnosti, muzikohrátky, ale i nezbytná výroba zážitkových deníků.

Příměstské tábory

Více fotek najdete na našem facebooku.

Budeme se těšit opět příští rok!

Stránky