Jaké bylo léto v Auticentru?

Během letošních prázdnin jsme uspořádali 6 celotýdenních příměstských táborů pro klienty s autismem (termíny táborů), díky nimž si mohli rodiče o prázdninách odpočinout od každodenní náročné péče. Dětem s autismem tak byl částečně nahrazen režim, který mají během školního roku, a který mnohé z nich vyžadují.

Pro klienty byl na každý příměstský tábor připraven zajímavý program, který dopředu znali a těšili se na něj.

Oblíbenou aktivitou byli výlety, kino, pohybovky, výtvarné činnosti, muzikohrátky, ale i nezbytná výroba zážitkových deníků.

Příměstské tábory

Více fotek najdete na našem facebooku.

Budeme se těšit opět příští rok!

Prázdninové aktivity v Auticentru

Prázdniny jsou v plném proudu! Bohužel toto období je pro většinu našich klientů velmi náročné, neboť během prázdnin se jim naprosto změní denní režim a rodina se ocitá pod větším tlakem z celodenní péče než během školního roku.

Proto jsme se rozhodli vyjít našim klientům vstříc a připravili pro ně v Auticentru na prázdniny celkem 6 ucelených týdenních programů podobných příměstským táborům( termíny táborů). Jelikož se při nich potkají klienti různého věku a odlišné míry poruchy autistického spektra, není to mnohdy, pro personál ani klienty samotné, jednoduché.

Pro klienty je každý týden připraven pestrý program, např. výlety, procházky, bojové hry, kino, pohybové aktivity, výtvarné činnosti a mnoho dalších. Asistenti, kteří nám s týdenními programy pomáhají, mají vždy každý na starost jednoho klienta. V rámci individuálního přístupu si každý klient s pomocí asistenta vyrobí během týdne zážitkový deník, který si pak odnese domů.

Číst dál ....

Malířka a ilustrátorka

Vizuální vnímání a myšlení patří k silným stránkám osob s autismem. Vizuální podpora usnadňuje lidem s autismem  zvládat snadněji a samostatněji strukturu času, prostoru a jednotlivých činností. Dobře nastavená vizuální podpora kompenzuje handicap pozornostních a paměťových funkcí a rozvíjí komunikační dovednosti. Při práci s klienty využíváme vizuální podporu předmětovou, fotografie, psané slovo, procesuální schémata, komunikační karty, piktogramy, obrázky (komunikace, písničky, básničky).  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky pro naše klienty maluje Mirka Tomečková, jejíž jednoduchá kresebná linka je pro klienty s autismem dobře čitelná a pochopitelná.

Paní Tomečková svými obrázky obohatila již několik knih:

  • POPOVA, E. Rim-enigmoj. 2009. KAVA-PECH. ISBN 978-80-87169-07-0.
  • ZNEBEJÁNKOVÁ, S. Micka a Rex. 2013. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 78-80-244-3347-9.
  • ČAPEK, K. R.U.R. Rossumaj universalaj robotoj. 3. vydání. KAVA-PECH. ISBN 978-80-87169-47-6. 
  • VÁŇA, E. Veršování pana Váni. 2013. Epika. ISBN 978-80-87435-40-3.

Pro vizuální podporu klienta s autismem vytváříme také obrázky a procesuální schémata v programu Boardmaker. Rodičům doporučujeme využívat vizuální podporu u svých dětí také v domácím prostředí.

V případě zájmu se na nás můžete obrátit, rádi pro vás namalujeme nebo zhotovíme procesuální schéma, obrázky podle potřeb Vašeho dítěte. Cena služby viz Ceník služeb - Fakultativní služby.

Kontakt: email: auticentrum@centrum.cz.

Stránky