Poděkování

Děkujeme firmě IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. za dar na vybavení dětského hřiště ve výši 14 505 kč., který věnovala Auticentrum, o.p.s .

 

Kiwanis panenka pomáhá v Auticentru

Díky paní Štěpánce Neuschlové z Kiwanis Club Young Professionals Tábor, o.s. dorazily do Auticentra Kiwanis panenky.

Kiwanis Panenka je již od roku 2000 nabízena dětem v některých českých a slovenských nemocnicích a je předávána bezplatně. Na její výrobě se podílí stovky dobrovolníků. Panenka může pomoci překonat pocit osamění a strachu z neznámého. Lékaři ji využívají k vysvětlení, jaké lékařské zákroky malý pacient podstoupí. Kiwanis panenky budou využity při aktivitách našich klientů v Auticentru.

Děkujeme Kiwanis clubu Tábor a těšíme se na další spolupráci.

Kiwanis

Konference "Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení - příklady dobré praxe"

Dalším upozorněním na problematiku vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra byla konference "Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení - příklady dobré praxe", která proběhla dne 12.10.2017 na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, a kterou pořádala  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity, Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání a dalšími organizacemi. Pozvánku na akci najdete zde.


Příspěvky přednášejících se týkaly možností inkluzivního vzdělávání žáků se zdravotním postižením, včetně žáků s poruchou autistického spektra. Otázka inkluze je v současné době velmi aktuální a týká se převážné většiny klientů Auticentra, o.p.s. 

Na konferenci vystoupil s příspěvkem o modelu inkluze v USA pan David Norman Ellis, Ph.D. z University of South Alabama USA. Pan doktor projevil zájem navštívit osobně Auticentrum, o.p.s., kde se seznámil se službami, které jsou pro osoby s autismem v rámci sociálních služeb nabízeny. V rámci konference seznamovala pracovnice Auticentrum, o.p.s. veřejnost s činností a službami naší organizace.

 

Stránky