Metoda O.T.A.

Využití metody O.T.A. (Open Therapy of Autism)

Odborní pracovníci: Bc. Veronika Wohnigová, Bc. Kamila Wedlová

O.T.A. je terapeutická metoda vyvinutá Mgr. Romanou Straussovou, Ph.D., která založila a vede pražské C.T.A. (Centrum terapie autismu).

Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT (více ZDE).

Odborné pracovnice Auticentra prošly dlouhodobým školením zaměřeným na využití metody O.T.A při práci s osobami s autismem,. a stále se v práci s touto metodou zdokonalují.

Individuální terapie (terapie batolat, terapie dítěte nad 3 roky) o délce 45 minut je cílena na rozvoj specifických dovedností uživatele, přičemž zásadní je zaměření na zónu nejbližšího vývoje dítěte. Podle úrovně vývoje uživatele se odborný pracovník zaměřuje na rozvoj pracovního chování, komunikace, porozumění sociálním situacím, nácvik hry a imitace. Terapie je také zaměřena na práci s úzkostí a minimalizaci problémového chování.

Cílem individuální terapie je proces generalizace – přenesení naučených dovedností do různých (nových) prostředí (domov, školka, škola, apod.)  V rámci terapie jsou využívány základní verbální i neverbální komunikační vzorce, kdy důraz je kladen na zpětnou vazbu uživatele (oční kontakt, sdílená pozornost). Odborný pracovník usiluje o posílení zdravého sebevědomí a upevnění žádoucího chování osoby s autismem. Uživateli je v návaznosti na jeho chování poskytována okamžitá zpětná vazba a je terapeutem oceňován za konkrétní jednání, resp. za to, co udělal správně.

Při terapii je žádoucí přítomnost rodiče, který tak přímo získává zpětnou vazbu, jak s vlastním dítětem s autismem pracovat, komunikovat a rozvíjet ho v domácím i jiném prostředí.

Cena terapie je dle platného ceníku.

Nácvik hry a kooperace ve dvojicích

Využití metody O.T.A. (Open Therapy of Autism)

Odborní pracovníci: Bc. Veronika Wohnigová, Bc. Kamila Wedlová, Ludmila Gebeltová

Nácviky poskytujeme pod supervizí paní Mgr. Kláry Doškové z Centra Terapie Autismu (C.T.A.) v Praze.

Skupinové nácviky probíhají zpravidla bez účasti rodičů a trvají 45 minut (15 minut - rozbor videí s dítětem za přítomnosti rodiče, 30 minut samotný nácvik - bez přítomnosti rodiče).

Nácvik je zaměřen na dovednost sdílet hru s druhým a rozvíjet ji, vyvození a zpevňování základních komunikačních vzorců s využitím neverbální komunikace (zpětná vazba za využití očního kontaktu, sdílené pozornosti), posilování dovedností nezbytných ke kooperaci a hře s kamarádem: střídání, čekání.

Nácvik je také zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu?“.

Důraz je kladen i na budování zdravého sebevědomí, k čemuž slouží i pozitivní zpětná vazba pomocí videonahrávky, která umožňuje dětem lépe vnímat vlastní jednání (vycházíme z principů videotréninku interakcí). Nácviky vedou 2 terapeuti, zatímco asistent pořizuje nahrávku a fotí.

Vždy po 4 sezeních poskytují terapeuti rodičům konzultaci, v jejímž rámci terapeut předává informace o průběhu nácviků a konzultuje s rodiči další možnosti rozvoje dítěte.

Cena terapie je dle platného ceníku.

Stránky