Práce s iPady

Odborný pracovník: Bc. Veronika Wohnigová

Cílem práce s iPadem je rozvoj v oblasti kognitivních dovedností a jemné motoriky, řeči (slovní zásoba, čtení), sluchového a zrakového vnímání, předmatematických představ, prostorové orientace a motivace. IPad je vhodnou motivací pro starší uživatelé s autismem, kteří potřebují vyplnit volný čas. Jednoduché a intuitivní ovládání iPadu si lidé s autismem velmi rychle osvojí a práce s iPadem se pro ně stane potěšením.

Odborný pracovník pracuje s každým uživatelem individuálně. Struktura aktivity je přizpůsobená vývojové úrovni uživatele, věku, náladě a zájmu uživatele.

Při práci s i-Padem je nutné dodržet principy strukturovaného učení – strukturalizace pracovního úkolu a prostředí, vizualizace a motivace - na liště je pomocí obrázků zobrazen počet aplikací, které musí uživatelé splnit. Na liště je umístěn rovněž obrázek s odměnou (motivací), kterou uživatel získá za svou práci. Odměnu si uživatelé vybírají na začátku hodiny. Při nastavení vhodného motivačního systému spolupracuje odborný pracovník s rodiči. 

 

Doporučujeme:

Na www.i-sen.cz naleznete již ověřené aplikace pro iPad a odpovědi na otázky, které Vás ohledně využití iPadu mohou zajímat.
_______________________________________________________________________

Aplikace pro děti předškolního věku:
•    eda play 
•    my first app
•    tinny hands
•    sorter
•    happy touch
•    bitsboard
•    Toca Boca 
•    Pepi Bath 
•    Picaa
•    Photostory
•    Talk´n Photos
•    Book Creator 
•    Talk´n Photos
•    Picaa
•    Photostory
•    Book Creator 

Aplikace pro děti školního a staršího školní věku:
•    matematika (quick, mystery museum, Matermatika 3-4, 4- 5, 5-6, 6-7)
•    český jazyk (Včelka, slovíčka, čeština hrou 1, slovní druhy, abeceda, Nauč se pravopis, Procvič pravopis)
•    Learn English - PRO
•    bitsboard
•    AutismXpress 
•    Talk´n Photos
•    Book Creator 
•    Talk´n Photos
•    Picaa
•    Photostory
•    Book Creator