Projekty

Rekondiční plavecké aktivity dětí a dospělých s poruchou autistického spektra

Cílem projektu je zlepšení zdravotního, fyzického a psychického stavu osob s poruchou autistického spektra, a to pomocí různorodých aktivit v bazénu zaměřených na podporu a rozvoj pohybových, sociálních a komunikačních schopností osob s autismem. Při aktivitách jsou využívány míče, nafukovací a molitanové plavecké pomůcky, strukturované karty činností, videonahrávky. Při aktivitách se klienti učí nenásilnou formou překonat bariéru strachu z vody, odhadnout nebezpečí, obstát v kolektivu, zažijí to, co v důsledku svého handicapu jinde nezažijí. Rekondiční plavecké aktivity jsou realizovány v pronajatých prostorách Baby centra Šikulka, z. s. a Domově Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, bez přístupu širší veřejnosti, s předem známými aktivitami a asistenty.
Projekt je realizován v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2017.

 

Plavání

Muzikoterapie pro děti a dospělé s autismem

V roce 2015 podpořila společnost GE Money Bank v rámci "Programu podpory potřebným" naši sociálně aktivizační službu, konkrétně muzikoterapii, finančním darem v hodnotě 34.305,- Kč. Tento dar byl použit k nákupu hudebních nástrojů a pomůcek používaných při muzikoterapii. Díky tomuto daru můžeme nabídnout lidem s autismem velmi kvalitní muzikoterapii, individuální i skupinovou a naše paní muzikoterapeutka si již tyto nástroje nemusí půjčovat a složitě převážet do Auticentra.

Poděkování GE Money

Stránky