Rozšiřování nabídky aktivit pro klienty

Jedním z našich cílů je rozšiřování nabídky aktivit pro klienty, a proto absolvují v Auticentru v letošním roce naši odborní pracovníci navazující akreditovatný kurz pod názvem "Teoretické seznámení se skupinovými nácviky sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem", který je zaměřen na rozvoj hry, komunikace a kooperace ve dvojici a čtveřici dětí s poruchou autistického spektra.


V rámci kurzu se vyškolí vedoucí skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností O.T.A. terapie a nácviků hry a kooperace ve dvojicích. Na tento kurz budou navazovat supervize v rámci akreditovaného kurzu "Výcvik instruktorů skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem".
Kurz vede paní Mgr. Klára Došková z organizace Centrum Terapie Autismu - C) T) A) https://www.cta.cz/ z Prahy.


Těšíme se, že po prázdninách budeme moci tuto aktivitu klientům Auticentra nabídnout v jiné podobě než doposud smiley